Vad är nästa för Sverige? Varför idag är avgörande för landets politiska framtid

Vad är riksdagen?

Sveriges parlament – riksdagen – består av 349 medlemmar som gör landets lagar.

Enligt konstitutionen stammar all offentlig makt från folket och riksdagen är folkets huvudrepresentanter. De som är berättigade att rösta i riksdagsvalet – svenska medborgare över 18 år som är eller har varit registrerade i Sverige – får också stå inför val.

Hur gammal är Sveriges parlament?

Äldre än demokrati och rösträtt, i själva verket.

Ännu tillbaka i medeltiden skulle kungar kalla representanter för starka intressen i riket till formella dieter. Ett sådant möte på Arboga år 1435 anses ofta vara den första riksdagen. Ett århundrade senare skulle kung Gustav Vasa (1523-1560) samla de fyra fastigheterna – adel, präster, borgare och bönder – och på 1700-talet blev riksdagen en mer permanent funktion av samhället. 1809-konstitutionen avskaffade absolut kunglig regel och förklarade att makten borde delas mellan kung och riksdagen.

Hur blir du vald?

Sverige röstar främst för partier, inte folk. Men om du verkligen vill rösta för en viss person kan du göra det om de har gett sitt samtycke att representera en fest. I de flesta fall betyder det att partiet har rankat en lista med namn på omröstningsröstningen och om du vill ge någon längre ner i listan, får du en extra boost och chans att komma in i parlamentet, du kan kryssa på sitt namn på listan.

Vad gör riksdagen?

De 349 parlamentsledamöterna delade sig upp i olika kommittéer som fungerar som en slags mini-version av den stora riksdagen. Varje utskott har 17 parlamentsledamöter som hanterar områden som kultur, beskattning, försvar och utbildning. Utskotten ansvarar för mycket av det dagliga arbetet.

Hur utnämns regeringen?

Riksdagen rösta för en premiärminister, som utgör regeringen. Om en part har sin egen parlamentariska majoritet är det en enkel process: partiet rösta för sin egen ledare som premiärminister och det är det. Men i alla andra situationer måste parterna kompromissa och arbeta tillsammans. Ju fler partier i parlamentet, desto mer samarbete behövs. I Sverige talar du ofta om de två blocken – röd (vänster) och blå (höger) – parter som har mer gemensamt med varandra och tenderar att rösta på samma sätt.

Varför talar parlamentets talare?

Talaren talar formellt för riksdagen. De kommer nästan alltid från den part som har flest röster (även om detta inte nödvändigtvis kommer att vara fallet denna gång – fortsätt läsa för att ta reda på varför) och biträdas av ett par vice talare, vanligtvis från parterna som är andra och tredje.

Talaren ser också till att någon bildar en regering, eftersom han eller hon enligt reglerna är ansvarig för att lägga fram ett förslag för vem som ska bli premiärminister. Det förekommer dock oftast av många diskussioner bakom stängda dörrar.

Talmannen har fyra försök att få parlamentet att godkänna en ny premiärminister, eller åtminstone övertyga tillräckligt många parlamentsledamöter för att avstå och inte aktivt rösta mot kandidaten. Om de inte håller med om ett nytt val ska hållas inom tre månader. Hittills har parlamentet alltid godkänt det första förslaget.

Vad händer om det inte finns någon regering?

En regering som inte tycker om det stilla stödet med en majoritet i riksdagen som kan hända i Sverige under de kommande dagarna får fortsätta arbeta tills en ny regering är på plats. En så kallad övergångsregering har i princip samma befogenheter som en vanlig regering, men det får inte ringa ett nytt val och i praktiken utför det vanligtvis bara beslut i frågor som redan är pågående.

Kan parlamentsledamöter rösta men de vill ha i parlamentet?

Ja, det finns ingen lag som säger att du måste tå partilinjen. Det finns flera exempel på medlemmar som har motsatt sig partiet i olika frågor. Ett sådant fall var den kontroversiella användningen av signalerna intelligens 2008, där den liberala MP Camilla Lindberg gick emot partilinjen och röstade nej. Hennes kollega Birgitta Ohlsson var också kritisk, men valde att avstå från respekt för hennes parti.

Det finns också oberoende som har lämnat sin fest och antingen gått med i en annan eller representerar sig själva. Sveriges demokratikoncern har en handfull parlamentsmedlemmar som bytte till breakout-gruppen Alternativet för Sveriges parti, som aldrig annars har blivit vald till parlamentet.

Hur jämför det med andra system?

I andra länder är det vanligt att parlamentet har två kamrar: till exempel senaten och representanthuset i USA, eller House of Commons och House of Lords i Storbritannien. Sverige avskaffade sitt tvåkammarsystem 1971 och har sedan dess endast haft en kammare.

Vad händer sen?

Riksdagens nyvalda medlemmar kommer att träffas för ett samtal vid klockan 11.00 den 24 september. På samma dag väljer de också en talare. På grund av den ovanliga situationen med två mycket svaga block

Leave a Comment