EU: s antitrustvakt sänder sond till svenska mobiloperatörer

Europeiska kommissionen har släppt en undersökning av svenska mobiltelekommunikationsföretag som föranledde det att utföra morgonrapporter på sina kontor i Sverige förra året.

Beslutet kommer efter att ha genomfört överraskningsinspektioner av telekomföretag Tele2, Com Hem, Telia och 3 i april förra året på misstankar om missbruk av en kollektiv dominerande ställning för att blockera inträdet på marknaden.

Företagen bekräftade alla razzierna och sa att de samarbetade med utredare. Men efter en år lång undersökning sade Europeiska kommissionen att den hade beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder.

“På grundval av de bevis som konstaterades kom kommissionen fram till att det inte fanns tillräckliga skäl att fortsätta denna preliminära undersökning”, sa det i ett uttalande från Reuters.

Tele2 bekräftade i ett uttalande att det hade blivit informerat om sonden slutade: “Idag har Europeiska kommissionen informerat Tele2 om att utredningen har stängts utan ytterligare åtgärder.”

EU: s verkställande organ sade också måndagen att den ovillkorligen hade godkänt en föreslagen fusion av Com Hem och Tele2 efter att ha undersökt om ett sådant drag skulle vara ett brott mot EU: s antitrustregler.

“Kommissionen drog slutsatsen att transaktionen inte skulle ge upphov till några konkurrenshänsyn, eftersom företagens verksamhet och tillgångar i stor utsträckning kompletterar varandra,” säger han i ett pressmeddelande.

Den tillade att “den sammanslagna enheten inte skulle ha marknadsmakt att stänga av eller marginalisera sina fasta eller mobila konkurrenter genom att kombinera fasta och mobila produkter” och slutsatsen att “transaktionen inte skulle ge upphov till några konkurrensproblem på någon av de berörda marknaderna och rensade ärendet villkorslöst”.

Leave a Comment